Arrangementer

Ørsted i børnehøjde

Kursus og materiale til yngste

H.C. Ørsted i børnehøjde

Onsdag den 26. august 2020

Kl. 13.30 – 16.00 for lærere i indskolingen og SFO-pædagoger

Kl. 16.30 – 19.00 for pædagogisk personale i dagilbud

Kurset foregår på Jyllandsgade - Undervisningslokalet

Oplægsholdere

Claus Michelsen, Laboratorium for Sammenhængede Uddannelse og Læring, SDU

Eline-Rebecca Michelsen Steffensen, Odense Kommune 

Oplev materialet 'H.C. Ørsted i børnehøjde', der er udviklet med det formål, at man, allerede i dagtilbud og indskoling, kan give børn en oplevelse af naturvidenskab som et menneskeligt og kulturelt forehavende. Lær om fortællingens hovedpersoner og deres indbyrdes relationer, hør om det pædagogiske og fagdidaktiske grundlag og prøv konkrete praktiske aktiviteter fra materialet. Materialet tager afsæt i 24 nedslag i H.C. Ørsteds liv og virke, der gennem fortælling udfolder lighederne mellem børns undersøgelser og forskeres opdagelser. Alle deltagere får de to hæfter med hjem i et passende antal, så det kan bruges i dagtilbud eller skole – gerne i uge 39, der er landsdækkende Naturvidenskabsfestival, hvor temaet er STORE OPDAGELSER.

I kan læse mere om ugens øvrige aktiviteter her

I kan allerede nu se materialet på LSULs hjemmeside 

Ved tilmeldingen bedes I vælge tidspunktet for kursus til indskoling/SFO eller dagtilbud


Tilmeld dig her


26.08.2020 kl. 13:30 Pladser: 32
26.08.2020 kl. 16:30 Pladser: 32

Se allerede tilmeldte

Dato Tid Antal Skole Kontaktperson
26.08.2020 13.30 2 Augustenborg Skole Kirsten Kanzler
26.08.2020 13.30 2 Broager Skole Britta Sahl
26.08.2020 16.30 8 Børnehaven Engelshøj Rie H. Sigurdsson
26.08.2020 13.30 1 Gråsten skole Lilian Kaad
26.08.2020 13.30 1 kløver Skolen Helle Larsen
26.08.2020 13.30 1 Nybøl børneunivers Rolf Pedersen
26.08.2020 13.30 1 Nydamskolen Hannr V. Jensen

Vil du vide mere

Kontaktpersoner

Partnerskabet House of Science
Jyllandsgade 36
6400 Sønderborg
Tlf. +45 21 51 62 81

> Skriv til os