Kurser

KURSUS: KØNSBEVIDSTHED I NATURFAGSUNDERVISNING

Et kursus fra Enginner the Future

Kurset tilbydes i fbm. den kommunale indsats Engineering i Skolen og afvikles af Engineer the Future og som betaler vikaromkostning til skolerne.

 

Økonomi:

Engineer the Future udbyder og afvikler dette kursus. Kursusdeltagernes skole får kompensation for de 8 timer, som deltagerne skal vikardækkes. House of Science betaler de øvrige kursusomkostninger. 

Tid og sted: 

Kurset afvikles som et aktionslæringsforløb: Læs denne pdf go se en introduktionsvideo: /media/2457/021023-introduktionsbrev.pdf

  • 02.10.23 - 1. gang - fysisk fremmøde - kl. 9:00 - 14:00 - Jyllandsgade 36, Undervisningslokalet.
  • 15.11.23 - 2. gang - online møde - kl. 9:00 - 10:30 
  • 14.12.23 - 3. gang - online møde - kl. 9:00 - 10:30 

Mellem kursusgangene forventes det at deltagerne afprøver "noget fra kurset" i sin egen eller kollegers undervisning. 

Målgruppe:

Lærere i natur & teknologi samt naturfag i udskolingen. Andre faggrupper er velkommen 

Indhold:

Få en grundig forklaring på indhold og vilkår ved at læse denne pdf: /media/2424/2023-2024-koen-i-engineering-etf-kursus.pdf

 

Kontakt:

House of Science, medarbejder Michael Stender, + 45 27900121 - Mise@Sonderborg.dk

Tilmelding: 

Tilmeld personligt. Sidste frist var den 15.09.23

Skriv 1 i rammen nederst på siden, klik på datoen og udfyld formularen, der kommer frem.  

 

Verdensmål:

  

 

Aktiviteterne understøtter intentionerne om at sikre:

  • Lige adgang til kvalitetsuddannelse og mulighed for livslang læring
  • Robust infrasturktur, tilbud inklusiv og bæredygtig industriel udvikling og forståøtte inn

Tilmeld dig her


02.10.2023 kl. 09:00 Pladser: 12

Se allerede tilmeldte

Dato Tid Antal Skole Kontaktperson
02.10.2023 09.00 1 Broager skole Anette Wael Duus
02.10.2023 09.00 1 Broager skole (1) Rasmus Christoffer Winther
02.10.2023 09.00 1 Gråsten Skole Monika Jensen
02.10.2023 09.00 1 Gråsten skole (1) Rikke Ahrendtsen
02.10.2023 09.00 2 Humlehøj Skole Charlotte
02.10.2023 09.00 1 Ulkebøl Skole Helle Lauridsen
02.10.2023 09.00 1 Ulkebøl Skole (1) Peggy Hass-Petersen

Vil du vide mere

Kontaktpersoner

Partnerskabet House of Science
Jyllandsgade 36
6400 Sønderborg
Tlf. +45 21 51 62 81

> Skriv til os