Kurser

KURSUS: Lær at undervise undersøgelsesbaseret

Tilbuddet er pt. under udarbejdelse. Tilmelding er åben

Tid og sted: 

  • Indskolingslærere: Den 24.08. kl. 14.30 - 16:30 - sted oplyses senere
  • Mellemtrinslærere: Den 25.08. kl. 14.30 - 16:30 - sted oplyses senere

Økonomi: 

Gratis, HoS betaler omkostningerne. 

Målgruppe og afvikler

  • Erfarne såvel som uerfarne Natur & Teknologilærere.
  • Kurserne afvikles af Ulla Linderoth, "Naturfagskonsulenten" i samarbejde med HoS. 
  • Læs mere: https://www.naturfagskonsulenten.dk/  

Indhold:   

Indskoling: Mikroforsker og andre undersøgelser i indskolingen

Dine elever er mikroforskere! Bliv fortrolig med en undervisning, hvor eleverne stiller spørgsmål, som de kan undersøge naturvidenskabeligt. Lær selv de yngste at arbejde med hypoteser og variable, og hjælp dem til at bevare deres naturlige nysgerrighed over naturen.

Vi arbejder konkret både inde og ude, og du får mange idéer med hjem til din egen undervisning. Samtidig bliver du inspireret til, hvordan du i natur/teknologi kan arbejde kompetencebaseret og bidrage til en rød tråd i naturfagsundervisningen på din skole.

 

MellemtrinHypoteser og variable! Bliv helt skarp på undersøgelser på mellemtrin

Ud fra mennesket, kost og sundhed arbejder vi kompetencebaseret. Gennem mange forskellige konkrete undersøgelser tages fat i alle kompetenceområder. Undersøgelserne bruges i en problembaseret tilgang, som det lægges op til i læseplanen for 5.-6. klassetrin. Vi kommer omkring problemstillinger og arbejdsspørgsmål og danner herigennem en bro til udskolingen arbejde med fællesfaglige fokusområder.

I løbet af eftermiddagen får du konkrete aktiviteter og arbejdsmetoder med, som du kan bruge direkte i din undervisning.

Mere information: Michael Stender medarbejder i HoS, mise@sonderborg.dk  + 45 27900121

Tilmelding:  

Sidste frist er den 12.08.. Skriv 1 i boksen herunder. Udfyld med dine kontaktoplysninger. Undlad at melde kolleger til, da det gør kommunikationen sværere. 

 

Verdensmål:

  

 

Aktiviteterne understøtter intentionerne om at sikre:

  • Lige adgang til kvalitetsuddannelse og mulighed for livslang læring
  • Robust infrasturktur, tilbud inklusiv og bæredygtig industriel udvikling og forståøtte innovation 

Tilmeld dig her


24.08.2022 kl. 14:30 Pladser: 20
25.08.2022 kl. 14:30 Pladser: 20

Vil du vide mere

Kontaktpersoner

Partnerskabet House of Science
Jyllandsgade 36
6400 Sønderborg
Tlf. +45 21 51 62 81

> Skriv til os