Undervisningsmaterialer

Lån MakeyMakey klassesæt

Tid og sted:

Udstyret leveres på skolen for en låneperiode af 4 - 5 uger. Instruktion aftales forud for levering med Michael Stender. 

Økonomi: Gratis for folkeskoler i Sønderborg Kommune. 

Målgruppe: 4. - 7. klassetrin - lærere og pædagoger

 

Indhold: 

MakeyMakey er en enhed, der bruges til at opbygge elektriske kredsløb i forskellige konstuktioner. I undervisningsmaterialet lærer eleverne at lave deres eget tastatur af hverdagsting, som de så bruger til forskellige spil og lege. Når først det basale er forstået kan eleverne let arbejde individuelt med deres egne idéer og  konstruktioner. 

Undervisningsmaterialet til Makey Makey: 

  • består af lærervejledning, det nødvendige udstyr og supplerende materialer.
  • er enkelt, funktionelt og ikke nørdet. Alle kan bruge dem.
  • er tænkt tværfagligt, så klassens forskellige faglærere kan bruge materialet sammen.
  • er udviklet til fælles brug i den overbevisning, at alle vil respektere de værdier og den tid, der er brugt på at lave materialet.
  • Elevhæfte: /media/1527/makeymakey-elev-version-1.pdf
  • Lærerhæfte: /media/1528/makeymakey-laerer-version-1.pdf

 

Booking: 

Kontakt Michael Stender, medarbejder House of Science, + 45 27900121, Mise@Sonderborg.dk

 

Verdensmål:

  

Aktiviteterne understøtter intentionerne om at sikre:

  • Lige adgang til kvalitetsuddannelse og mulighed for livslang læring
  • Robust infrasturktur, fremme inklusiv og bæredygtig industriel udvikling og understøtte innovation 

Tilmeld dig her

Vil du vide mere

Kontaktpersoner

Partnerskabet House of Science
Jyllandsgade 36
6400 Sønderborg
Tlf. +45 21 51 62 81

> Skriv til os