Læringsforløb

NATURFAGSMATATON 2024 - ET EIS TILBUD - FINALE 25.04.2024

5. - 6. kl. - EiS forløb til klasser og kurser til lærere.

Tidsplan - sted: 

 • Tilmelding efter først til mølle princip er åben:  www.naturfagsmaraton.dk  
  Der er plads til 20 klasser. De kommunale skoler i Sønderborg kan gratis deltage. Fra uge 43 kan privat- og friskoler fra Sønderborg Kommune deltage mod betaling af et gebyr på 1000 kr. pr. klasse.  
 • Uge 35: Årets 6 opgaver er tilgængelige. Se herunder. Overvej hvilke faglige emner, opgaverne dækker rent fagligt. 
 • Det er muligt at se to af årets opgaver, når man ikke er tilmeldt. Du finder dem her.

 • Deltagerne opfordres til at planlægge et koncentreret forløb i 2024 af f.eks. 8 uger varighed til opgaveløsningen. 
 • Uge 8- 16: HoS deltager med vejledning/sparring og materialer (så længe lager haves). Aftaler laves i god tid. 
 • Uge 15: Finaleafvikling den 25.04.24 i Humlehøjhallen. I god tid fr finalen kommer her en skrivelse om afviklingen. 
 • OBS: House of Science har i samarbejde med Syddansk Universitet hyret dommere til finalen.

 

Introkurser - webinarer den 05.10.23 og 15.01.24

 Økonomi:

 • House of Science betaler deltagergebyret for 20 deltagerklasser fra kommunale skoler i Sønderborg Kommune. Pris 20.000 kr. Privat- og friskoler fra Sønderborg Kommune kan deltage mod betaling af et gebyr på 1000 kr. pr. klasse. 
 • Alle deltagere betaler selv transportomkostninger. 

 

Indhold: 

 • Naturfagsmaraton indgår i de tilbud, som House of Science understøtter i fht. Engineering i Skolen indsatsen.
 • Det er et lærerigt og spændende undervisningsforløb for natur/teknologi, matematik og håndværk og design.
 • Ved at arbejde med opgaverne via Engineering designproces-metoden får elever ud over faglig viden også udviklet deres innovative- og generiske kompetencer.  
 • Klassen arbejder med 6 opgaver og dertilhørende delopgaver. Praksisnære udfordringer, som eleverne løser på deres måde.
 • Undervisningsforløbet afsluttes med en konkurrencedag, hvor klasserne dyster mod hinanden og lærer af hinanden.
 • Der uddeles flere præmier på finaledagen, så flere klasser anerkendes for deres indsats. Dagen er en lærerig fest for deltagerne. 
 • De 6 opgaver kan du se, når du er tilmeldt. 

 

 

Kontakt og mere information:

 

Verdensmål for Bæredygtig Udvikling:

 Aktiviteten understøtter intentionerne med mål:

  

Vi skal sikre:

 • Lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme mulighed for livslang læring
 • Robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation

Vil du vide mere

Hvem er vi?

Partnerskabet House of Science
Jyllandsgade 36
6400 Sønderborg

> Skriv til os