Arrangementer

Naturvidenskabsfestival 2022 Gådefulde Verden

Uge 38/39 - Hele landet fejrer naturvidenskaben og matematikken.

Tilbuddet er pt. under udarbejdelse. Tilmelding er åben.   

Tid og sted: Uge 38-39 lokalt i egen institution og rundt om i kommunen. 

Økonomi: Gratis for kommunale institutioner

Målgruppe: 

  • De ældste børn i børnehaver og lign.
  • Alle klassetrin i grundskolen
  • Elever på ungdomsuddannelser

Indhold: 

 

Kontakt: Michael Stender, medarbejder i House of Science, + 45 27900121 

 

 

Verdensmål for Bæredygtig Udvikling:

 Aktiviteten understøtter intentionerne med mål:

   

Vi skal sikre:

  • Lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme mulighed for livslang læring.
  • Robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation.
  • Bæredygtige, robuste, sikre og inkluderende byer og lokalsamfund. 

 

Vil du vide mere

Kontaktpersoner

Partnerskabet House of Science
Jyllandsgade 36
6400 Sønderborg
Tlf. +45 21 51 62 81

> Skriv til os