Arrangementer

SDU - TEK EXPO MESSE

Ingeniørstuderende fra SDU Sønderborg udstiller deres spændende, sjove og opfindsomme semesterprojekter indenfor mekanik, elektronik og innovation http://www.sdu.dk/tekexpo

Målgruppe: Klasser i grundskolen 8.-10. kl. og på ungdomsuddannelserne samt deltagere i Projektmesterskabet 2023

Tid og Sted: Mandag d. 18. december 2023 - flere tilbud fra kl. 10:15 - 14:00 - SDU, Alsion.

Økonomi: Gratis. SDU afholder udgifterne. 

Invitation: Underudarbejdelse - se fra 2022/media/2359/folder-tek-expo-2022.pdf

Indhold: 

1: Oplæg om projektdisciplinen på ingeniøruddannelserne. Herefter expo på egen hånd. 

  • De tilmeldte klasser samles kl. 10:15 og får en introduktion til Tek Expo. Udvalgte projekter præsenteres og eleverne får indblik i de faglige kompetencer, der har været i spil. Afslutningsvis præsenteres en konkurrence - en Multiple Choice-quiz, der leder eleverne rundt på messen på en sjov måde. Bedste løsning af quizzen vinder en præmie til egen klasse. Kl. 11.00 besøger eleverne i grupper expoen og efter aftale med læreren forlader de expoen mellem kl. 12 - 12.30.

-->Denne mulighed passer også til deltagerne i Projektmesterskabet 23. 

2: Besøg expo på egen hånd uden oplæg. Kl. 12:30 

  • Kl. 12.30 – 14.00 - Eleverne besøger Tek Expo i grupper og efter aftale med læreren forlades expoen senest kl. 14.00. Eleverne kan ligeledes deltage i den omtalte konkurrence.

Vilkår:

  • Læreren har tilsynspligt med eleverne og opholder sig på expoen. Ligeledes sørger læreren for at eleverne er instrueret om passende opførsel ved en messe.
  • Mad kan medbringes til spisning eller købes i caféen.

 

 

Tilmelding: 

Senest den 04.12.23. Herefter kontakt Michael Stender på 2790 0121. 

 

Verdensmål for bæredygtig udvikling:

Aktiviteten understøtter intentionerne med mål:

 

Vi skal sikre:

  • Lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme mulighed for livslang læring
  • Robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation

 


Tilmeld dig her


18.12.2023 kl. 10:15 Pladser: 120

Vil du vide mere

Kontaktpersoner

Partnerskabet House of Science
Jyllandsgade 36
6400 Sønderborg
Tlf. +45 21 51 62 81

> Skriv til os