Læringsforløb

SYDDANSK UNIVERSITET INGENIØR DAGSPRAKTIK

Elever 8.-10. kl. - Mød ingeniørstudiet - Syddansk Universitet

Tilbuddet er pt. under udarbejdelse.  

Tid og sted:

 • Uge 45 - onsdag den 09. november 22 kl. 8:15 - 15:45.
 • Uge 12 - onsdag den 22. marts 2023 kl. 8:15 - 15:45

Målgruppe:

 • Elever fra 8. - 10. klassetrin. (Uge 45 primært for 9.- 10). 
 • Måske overvejer eleven en teknisk, matematisk, naturvidenskabelig uddannelse. 
 • Deltagerforudsætninger: Rimelige faglige evner i matematik/naturfag, selvstændighed og ønske om aktiv deltagelse - kan gennemføre programmet uden lærerledsagelse. 

Økonomi: Gratis. Syddansk Universitet betaler omkostningerne. 

Indhold:

Studenterambassadørerne har sammensat et spændende og lærerigt program i tråd med Engineer the Futures vejledninger: /media/2353/ingenioerpraktik-2022.pdf

 • En introduktion til ingeniørens arbejde/arbejdsmetoder
 • At opleve studiemiljøet på SDU, Alsion
 • Konkrete udfordringer inkl. faglig workshop. I 2021 var udfordringen, at hjælpe en blind person med at finde rundt. Der bliv idégenereret over typer af hjælpemidler og arbejdet med at lave et passende design/programmering. 
 • Se artikel: "Det er lidt nørdet (jv.dk - https://www.jv.dk/soenderborg/Ingenioer-for-en-dag-Det-er-lidt-noerdet/artikel/2659856)

 

Ansvars-/rollefordeling:

 

Tilmelding: 

 • Sidste frist i fht. uge 45 er den 26. oktober 22. Denne tilmelding er lukket. Kontakt Michael Stender på 2790 0121
 • Sidste frist i fht. uge 12 er det den 08. marts 23.

Skriv antal elever, du vil tilmelde. Vælg dato. Skriv herefter de nødvendige oplysninger  kontaktinfo på lærer. Husk at udfylde excelark og returnere det særskilt til Michael Stender, Mise@sonderborg.dk 

Verdensmål for bæredygtig udvikling:

Aktiviteten understøtter intentionerne med mål:

 

Vi skal sikre:

 • Lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme mulighed for livslang læring
 • Robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation

Tilmeld dig her


09.11.2022 kl. 08:15 Pladser: 20
22.03.2023 kl. 08:15 Pladser: 20

Vil du vide mere

Kontaktpersoner

Partnerskabet House of Science
Jyllandsgade 36
6400 Sønderborg
Tlf. +45 21 51 62 81

> Skriv til os