Læringsforløb

SYDDANSK UNIVERSITET INGENIØR DAGSPRAKTIK

Elever 8.-10. kl. - Mød ingeniørstudiet - Syddansk Universitet

Tid og sted:

  • Uge 45 - onsdag den 10. november kl. 8:15 - 15:45.
  • Uge 12 - onsdag den 23. marts 2022 kl. 8:15 - 15:45

Målgruppe:

  • Elever fra 8. - 10. klassetrin. Uge 45 primært for 9.- 10. klassetrin. 
  • Elever, der overvejer en teknisk, matematisk, naturvidenskabelig uddannelse. 
  • Deltagerforudsætninger: Rimelige faglige evner i matematik/naturfag, selvstændighed og ønske om aktiv deltagelse. 
  • Eleverne kan gennemføre programmet uden lærerledsagelse. 

Økonomi: Gratis. Syddansk Universitet betaler omkostningerne. 

Indhold:

Program/Invitation: Uge 12, 2021

En introduktion til ingeniørens arbejde/arbejdsmetoder, se studiemiljøet på SDU, Alsion samt konkrete udfordringer inkl. faglig workshop. Studenterambassadørerne har sammensat et spændende og lærerigt program i tråd med Engineer the Futures tilbud til undervisningen - se: https://engineerthefuture.dk/

Medarbejder fra HoS laver elevregistrering om morgenen. Herefter styrer studenterambassadørerne resten af dagen. https://www.sdu.dk/da/uddannelse/moedsdu/folkeskolepraktik/tek_folkeskolepraktik

Se artikel fra afvikling i 2018: "Det er lidt nørdet (jv.dk - https://www.jv.dk/soenderborg/Ingenioer-for-en-dag-Det-er-lidt-noerdet/artikel/2659856)

 

Tilmelding: 

Sidste frist i fht. uge 45 er den 27. oktober og i fht. uge 12 er det den 09. marts 2022.

Efter tilmelding står House of Science for kontakten til deltagerene og deres forældre. 

Skriv antal elever, man vil tilmelde. Vælg dato. Skriv herefter de nødvendige oplysninger  kontaktinfo på lærer. Husk at udfylde excelark og returner det til nedenstående. 

Kontakt: Michael Stender, og hør om muligheder. +45 2790 0121, Mise@sonderborg.dk 

Verdensmål for bæredygtig udvikling:

Aktiviteten understøtter intentionerne med mål:

 

Vi skal sikre:

  • Lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme mulighed for livslang læring
  • Robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation

Tilmeld dig her

Vil du vide mere

Kontaktpersoner

Partnerskabet House of Science
Jyllandsgade 36
6400 Sønderborg
Tlf. +45 21 51 62 81

> Skriv til os