Kurser

Undersøgende, kreativ matematik og naturfag STEAM

Tid og sted:

  • Den 27. august 2018
  • Den 24. september 2018
  • Den 12. november 2018
  • Den 3 december 2018

Alle dage kl. 14.30 - 17.00 og på Augustenborg Skole 

Økonomi:

Gratis. 

Målgruppe: 

Lærere, der underviser i matematik og naturfag fra 4. til 10. klassetrin. 

Aktionslæringsforløb med undervisning i planlægning af tværfaglig naturfagsundervisning.

Dvs med "hjemmearbejde" mellem hver undervisningsdag, og en afsluttende evaluering i form af en mundtlig fremlæggelse og et skriftligt produkt, der samlet danner grundlag for videndeling hjemme på skolen.

Den primære målgruppe er Sønderborg Kommunes naturfagslærere, der med de nye prøveformer arbejder med et naturvidenskabeligt, tværfagligt fokus. Målet er, at deltagerne kan planlægge STEAM-undervisning hvor naturvidenskabelig, kreativ og matematisk viden bliver bragt i spil, og derved øges elevernes interesse for naturvidenskabelige og teknologiske fag.

 

Verdensmål for Bæredygtig Udvikling:

 Aktiviteten understøtter intentionerne med mål:

  

Vi skal sikre:

  • Lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme mulighed for livslang læring
  • Robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation

Indhold:

 

Kontakt:

Elisabeth Tang etan@sonderborg.dk, tlf. + 45 27906302 

Tilmelding: 

Ved tilmeldingen markerer man deltagelse i alle 4 kursusdage!

Skriv antal i rammen, vælg dato. Udfyld med kontaktoplysninger og baggrund for deltagelse (fag, klassetrin, erfaringer mv.). 

 


Tilmeld dig her


27.08.2018 kl. 14:30 Pladser: 30