Undervisningsmaterialer

VR film om energianlæg i Sønderborg

Se VR film og lav undersøgelser om solenergi

Tid og sted: Når det passer ind i din undervisning, så besøg nogle af områdets energianlæg virtuelt - med eller uden VR briller - hurtigt og effektivt.

Lån

  • Lån klassesæt VR briller
  • Lån kasser med undersøgelsesudstyr om solenergi (klassesæt og gruppeudstyr)
  • Lån evt. VR optageudstyr

Låneperioder fremgår under booking. Grej leveres og afhentes på skolen. Mulighed for instruktion. Skolen hæfter for skader på udstyret. 

 

Økonomi: Gratis for kommunale skoler i Sønderborg.

 

Målgruppe: 4./5. klassetrin og ældre.

Indhold:   

Lær eleverne, hvordan energiforsyningen i Sønderborg Kommune nærmer sig målet om 0 CO2 udledning i 2029. Vis dem lokale energiproduktionsanlæg. Lad eleverne bevæge sig virtuelt rundt på disse 2 anlæg fra Sønderborg Varme

Følg op med en undersøgelser om solenergi. Brug koblede solceller, pyranometer, solfanger og varmefølsomme kameraer:  

Beskrivelse af undersøgelsesudstyret:  

  • Kasse 1: Klassesæt af holdere med 6 monterede solceller, ledninger, arbejdslampe, 
  • Kasse 2: Klassesæt af vinkelpyranometere, kompas, vaterpas
  • Kasse 3: 1 x solfanger med varmeveksler
  • Kasse 4: 4 stk. varmefølsomme kameraer. 

      

Øvrige tilbud: 

 

Spørgsmål? 

House of Science, medarbejder Michael Stender, + 45 27900121 - Mise@Sonderborg.dk

Booking: 

Skriv 1 i boksen herunder. Vælg bookingdato. Udfyld booking blanket. Skriv om der både ønskes VR briller og undersøgelses-grejkasser. Skriv om der ønskes instruktion.  

Verdensmål:

   


Tilmeld dig her


11.08.2021 kl. 10:00 Pladser: 1
08.09.2021 kl. 10:00 Pladser: 0
06.10.2021 kl. 10:00 Pladser: 0
10.11.2021 kl. 10:00 Pladser: 1
08.12.2021 kl. 10:00 Pladser: 1
25.01.2022 kl. 10:00 Pladser: 1
02.03.2022 kl. 10:00 Pladser: 1
30.03.2022 kl. 10:00 Pladser: 1
04.05.2022 kl. 10:00 Pladser: 1
01.06.2022 kl. 10:00 Pladser: 1

Se allerede tilmeldte

Dato Tid Antal Skole Kontaktperson
08.09.2021 10.00 1 Augustenborg Skole Tina Barlebo
06.10.2021 10.00 1 Augustenborg Skole Tina Barlebo

Vil du vide mere

Kontaktpersoner

Partnerskabet House of Science
Jyllandsgade 36
6400 Sønderborg
Tlf. +45 21 51 62 81

> Skriv til os