Undervisningsmaterialer

BEE-/BLUE-ROBOTTER KLASSESÆT

Udstyr til programmering med børnehavebørn og indskolingselever

Tid og sted:

Udstyret leveres i børnehaven/på skolen for en låneperiode af 4 uger. Perioder ses under booking. Instruktion aftales forud for levering med Michael Stender. 

Økonomi: Gratis for institutioner i Sønderborg Kommune. 

Målgruppe: Børnehavebørn - elever 3. klassetrin samt deres lærere og pædagoger

Indhold: 

Bee-Bot og Blue Bot er selvkørende robotter, som kodes ved at indtaste en bevægelse vha. taster på robotternes top. Eleverne trænes i at udtænke de ønskede bevægemønstre (algoritmer). Det åbner for en hel række af læringsaktiviteter og lege, hvor basale færdigheder som stavning, regning, sprogtræning, sortere affald, købe ind, finde steder på et atlas, finde vej i labyrinten og spille ludo.

Undervisningsmaterialet til Bee- og Bluebot: 

  • består af lærervejledning, det nødvendige udstyr og supplerende materialer.
  • er enkelt, funktionelt og ikke nørdet. Alle kan bruge dem.
  • er tænkt tværfagligt, så klassens forskellige faglærere kan bruge materialet sammen.
  • er udviklet til fælles brug i den overbevisning, at alle vil respektere de værdier og den tid, der er brugt på at lave materialet.

Undervisningsmateriale: /media/2496/uv-materiale-klar-150922.pdf

 

Kontakt: 

Er der problemer, mangler, spørgsmål, kontakt Michael Stender, medarbejder House of Science, + 45 27900121, Mise@Sonderborg.dk

Booking: 

Skriv 1 i boksen herunder. Vælg bookingdato. Udfyld booking blanket. Skriv om der ønskes introduktion til materialet.  

 

Verdensmål:

  

Aktiviteterne understøtter intentionerne om at sikre:

  • Lige adgang til kvalitetsuddannelse og mulighed for livslang læring
  • Robust infrasturktur, fremme inklusiv og bæredygtig industriel udvikling og understøtte innovation

 


Tilmeld dig her


09.08.2024 kl. 10:00 Pladser: 1
13.09.2024 kl. 10:00 Pladser: 1
25.10.2024 kl. 10:00 Pladser: 1
29.11.2024 kl. 10:00 Pladser: 1
17.01.2025 kl. 10:00 Pladser: 1
28.02.2025 kl. 10:00 Pladser: 1
10.04.2025 kl. 10:00 Pladser: 1
15.05.2025 kl. 10:00 Pladser: 1

Vil du vide mere

Hvem er vi?

Partnerskabet House of Science
Jyllandsgade 36
6400 Sønderborg

> Skriv til os