Læringsforløb

EiS - ENGINEERING I SKOLEN

Jævnfør den kommunale redegørelse - EiS - APU.

Kompetenceforløb 24 - 25: I samarbejde med Enginner the Future udarbejdes pt. et tilbud til alle kommunale skoler i kommunen. Dette gøres jævnfør den kommunale redegørelse.

Fageftermiddag EiS den 09.10. : Hvert år afvikles en fageftermiddag med udgangspunkt i de undervisningsforløb, som Enginner the Future laver til Engineering Day. 

Enginnering Day https://engineerthefuture.dk/undervisning/engineering-i-skolen/engineering-day/ Engineer The Futures landsdækkende tilbud til alle klassetrin. Hvert år udvikles nye online uv.materialer og tilbydes booking af oplægsholdere. Alle forløb gør din undervisning let og motiverer eleverne i deres læring vha. EdP metoden: Eleverne øver deres innovative og generiske evner - samarbejde, kommunikation og refleksion over egen læring. Se nye og gamle forløb her.

FUF - Book et af disse engineering forløb: Lad skuden sejle,  Balancekunst og Robot i Job:  http://www.houseofscience.dk/opslag/fuf-stem-forl%C3%B8b-i-naturvidenskabshuset-ved-universe/ 

Universe Sciencepark tilbyder et EiS læringsforløb i tirsdag, onsdag og torsdag i uge 45 - UNDER UDARBEJDELSE 

  • Målgruppe: 6.-7. kl.
  • Gratis
  • 3 klasser fra en skole i Sønderborg. Dvs. 1 klasse pr. dag. - mandag, onsdag og fredag. 
  • Tilmelding efter først til mølle hos Sigrid Krogslund, Undervisnings- og workshopkoordinator, Phone: 88819558, sikr@universe.dk 

 

Engineering metoden

Enginner The Future har udviklet en engineering didaktik, der forklarer, hvordan vi kan undervise i engineering. EdP metoden - Engineering design proces metoden, så eleverne lærer at løse autentiske udfordringer på en sjov, lærerig og motiverende måde. Få en introduktion her: https://engineerthefuture.dk/undervisning/engineering-i-skolen/laererressourcer/artikler-og-vidensgrundlag/didaktikken-bag-engineering/

House of Science/Vidensby Sønderborg har valgt at bruge Engineering i Skolen som led i at understøtte lærernes arbejde med APU - praksisnært og anvendelsesorienteret i naturfagsundervisningen - jævnfør den kommunale redegørelse. 

 

Kontakt: Michael Stender, + 45 27900121 - Mise@Sonderbrog.dk

 

Verdensmål for Bæredygtig Udvikling:

 Aktiviteten understøtter intentionerne med mål:

   

Vi skal sikre:

  • Lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme mulighed for livslang læring.
  • Robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation.
  • Bæredygtige, robuste, sikre og inkluderende byer og lokalsamfund. 

Vil du vide mere

Hvem er vi?

Partnerskabet House of Science
Jyllandsgade 36
6400 Sønderborg

> Skriv til os