Læringsforløb

LIFE FORLØB - EN TRÆDESTEN ALLE BØR BRUGE

BOOK TIDLIGT

Alle LIFE Forløb er kompetencebaserede naturfaglige undervisningsforløb, der understøtter anvendelsesorienteret og praksisnær læring samt FN’s Verdensmål for Bæredygtig Udvikling. De er udviklet i samarbejde med danske firmaer eller universiteter. 

I alle LIFE forløb modtager du gratis LIFE KIT udstyrskasser. Kasserne indeholder alt du behøver for at gennemføre undervisningen knyttet til MY LIFE portalen.

Målgruppe og booking:

Der er LIFE forløb til alle klassetrin. Se alle forløb og book på: https://life.dk/undervisningsforlob 

 

LIFE Mobil Lab: 

  • 7. kl.: Enzymjagten
  • 8. kl.: Plastmissionen
  • 8.-9. kl. WeGrow
  • 9.-10. kl.: Turbovækst

Book ovenstående LIFE forløb – og udvid dit undervisningsforløb med et Mobil Lab besøg på din skole. Book besøget i god tid, når du bestiller LIFE forløbet. Under besøget i det rullende laboratorie, vil en LIFE formidler give dit afsluttede LIFE forløb et extra fagligt lag. 

Kontakt: Michael Stender, medarbejder i House of Science, 27900121 - mise@sonderborg.dk 

 

Verdensmål:

Sønderborg Kommune har indgået partnerskabsaftale med LIFE-Fonden. Dette giver en række fordele og understøtter STEM strategien og arbejdet med verdensmål 4 og 9. 

  

 

Aktiviteterne understøtter intentionerne om at sikre:

  • Lige adgang til kvalitetsuddannelse og mulighed for livslang læring
  • Robust infrasturktur, tilbud inklusiv og bæredygtig industriel udvikling og forståøtte innovation 

Vil du vide mere

Hvem er vi?

Partnerskabet House of Science
Jyllandsgade 36
6400 Sønderborg

> Skriv til os