Kurser

OVERBLIK - NETVÆRKSMØDER - KURSER/LÆRINGSFORLØB - KONTAKT

Skoleåret 2024 - 25 - august - december

 • Netværksmøder: 
 • Kurser: 
 • Læringsforløb: 

Skoleåret 2023 - 24 - januar - juni 

Spotkurser - oplæg på fagudvalgsmøder - hjælp til undervisning: - co-teaching: 

Anders Eriksen, (matematik, APU og virksomhedssamarbejde)  6114 5216 - anei@sonderborg.dk 

 • Matematisk opmærksomhed i børnehaven
 • APU - Anvendelsesorienteret og praksisnær undervisning 
 • Bevægelse i undervisningen 
 • Makerspace

Michael Stender  (udviklingsvejledere og ressourcepersoner naturfag) - 2790 0121 - mise@sonderborg.dk  

 • Dagtilbud: Science, udeliv og natur 
 • Kompetence orienteret naturfagsundervisning (KNU)
 • Progression, læseplan, rød tråd. 
 • FFF undervisning og de naturfaglige prøver
 • Engineering i Skolen - EiS - Engineering designproces metoden 
 • Problembaseret læring (PBL)
 • Teknologiforståelse 
 • Verdensmål i undervisningen.
 • Sproglig opmærksomhed i naturfagene - faglig læsning og skrivning
 • Bevægelse og læring i naturfagene
 • Udeskole og naturfag. 

 

Verdensmål for Bæredygtig Udvikling:

  

 Aktiviteten understøtter intentionerne med verdensmål nr. 4 og 9. Vi skal sikre:

 • Lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme mulighed for livslang læring

 

 

Vil du vide mere

Hvem er vi?

Partnerskabet House of Science
Jyllandsgade 36
6400 Sønderborg

> Skriv til os